Mỹ Sơn Tour

Du Khách sẽ được trải nghiệm , chiêm ngưỡng và khám phá ra vẽ đẹp cổ kính của khu Đền Tháp cổ Mỹ Sơn cũng như hiểu rõ hơn một giai đoạn phát triển lịch sử của nền văn hóa Chămpa từ Thế kỷ thứ IV đến Thế kỷ thứ XIII .Tháng 12 năm 1999 , UNESCO đã đưa khu di tích Mỹ Sơn vào danh mục di sản văn hóa Thế Giới vì có giá trị điển hình,tiêu biểu về giao lưu văn hóa … 

  • We specialize in organizing all kinds of tourism: Discover Cham Island 1 day tour; Become a fisherman one day tour, Experienced Tour,...
    WHAT WE PROVIDE
  • Our vision is to offer our customers a memorable experience in my life. We will be active to the conservation of the environment, ecosystems in Cham Island,...
    OUR VISION
  • Our mission is to develop sustainable tourism through the development and promotion of eco-tourism activities close to nature which retains original...
    OUR MISSION

 

Chương trình Tours

 

 

Video

Page Facebook